Norra Cyperns strålande seger över COVID-19

Utifrån investeringslönsamheten har valet av ett land där man vill köpa fastigheter alltid grundats på en rad viktiga faktorer. Det är tryggheten som uppnås av landets politiska och ekonomiska stabilitet, det är landets låga brottslighet, och givetvis den valda regionens investeringspotential inom ramen för investeringslönsamheten i förhållande till prisnivån för bostäder och kommersiella fastigheter.

Den världsomfattande ekonomiska krisen år 2020, som COVID-19 pandemin har skapat, har totaländrat prioriteringar när det gäller valet av länder för köp av semesterfastigheter vid havet och kommersiella fastigheter utomlands. I synnerhet när man planerar investera i fastigheter för en trygg avkoppling och en framgångsrik näringsverksamhet.

Full kontroll över den epidemiologiska situationen i TRNC

Idag börjar potentiella köpare av semesterfastigheter sitt sökande efter gynnsamma länder för investeringar med att granska hur trygg staten är med tanke på den nuvarande situationen med koranavirusepidemin.

Nordcypern, som den breda publiken inte vet så mycket om, hade före den andra hälften av april 2020 totalbesegrat spridningen av COVID-19 på sitt territorium.

104 av totalt 108 insjuknade personer har blivit friska, och inga nya sjukfall hade registrerats i landet fram till maj 2020, vilket har omvandlat den lilla östaten till ett fullständigt tryggt land, fritt från COVID-19.

Trots det går det inte att hitta Turkiska Republiken Nordcypern (TRNC) i någon internationell lista över trygga länder med lågt antal covidsjuka, och vi kommer att förklara orsaken till detta alldeles strax.

Varför är turkiska Cypern inte med bland världens tryggaste länder?

Den unika situationen i vilken turkiska Cypern befinner sig, nämligen att det inte finns med på någon internationell lista över världens trygga länder, beror på Nordcyperns särskilda diplomatiska status som av det internationella samfundet delvis erkänd stat (det är bara Turkiet som erkänt TRNC).

På grund av välspridda förutfattade meningar har Norra Cypern inte varit i fokus hos utländska investerare på många år, men de senaste 10 åren, tack vare sin snabba ekonomiska utveckling och sitt i övrigt stabila läge, inklusive fullständig frånvaro av brottslighet i landet, har Nordcypern blivit alltmer attraktivt för utländska affärsmän och fastighetsköpare som vill bo och koppla av i en lugn och trygg miljö.

Frånvaro av COVID-19 blev år 2020 huvudtrenden vid valet av fastigheter utomlands

I slutet av första halvåret 2020 kan frånvaro av COVID-19 i några få länder i världen med säkerhet betraktas som huvudprioriteten när man väljer fastigheter utomlands.

Om man dessutom tar hänsyn till resultaten av studier som granskat investeringspreferenser hos stora internationella företag under den globala ekonomiska krisen som skapats av pandemin, ser man en tydlig trend här — dessa företag har börjat investera mer i olika slags fastigheter, vilket beror på en krafting inbromsning av industriell produktion på den globala nivån.

Som det ser ut idag är det påtagligt att fastigheter utomlands och ädla metaller kommer på kort sikt 2020-2021 att visa sig vara de viktigaste trenderna för tillförlitliga investeringar som har en stor chans att bevara investerarnas kapital. Då en ny och kraftfullare våg av pandemin kan komma under hösten 2020, är det givet att östater som Nordcypern, som är fria från COVID-19 och som lätt kan hejda dess spridning, kommer att få mycket stort förtroende från investerare, till och med utan hänsyn till prisfaktorn.

Sammanfattning: investeringspotential hos Norra Cyperns fastigheter

Alla ovanstående faktorer och globala ekonomiska trender 2020 — 2021, samt fullständig frånvaro av koronaviruset i landet och låga fastighetspriser på Norra Cypern, tyder på att fastigheter på norra Cypern har en stor investeringspotential. Särskild uppmärksamhet bör ägnas prissättningen på Nordcyperns fastighetsmarknad. Den skapas av ett stort antal byggföretag som erbjuder bästa villkor och priser på semesterfastigheter i östra Medelhavet.

Tilbud
%